Taktila markeringar

Mässing Line

Matting taktila ledstråk Mässing Line produceras genom fräsning. De installeras efter ett angivet intervall för att vägleda personer med synnedsättning. Installationen sker genom borrning av hål i underlaget, tre hål per element samt ett hål per nit. En mall för hålens placering används. Man fixerar fästena med rekommenderat lim som appliceras i de borrade hålen. Om man inte vill borra i underlaget så finns element och nitar även utan fäste, för limning eller med applicerad tejp. De kan även fås i höjden 3 mm.

Önskar du specialversion eller hjälp med installation, kontakta oss!