Torkzoner

Kåbe Skrapgaller Kåbex Specialgaller

Kåbe Skrapgaller - Kåbex Specialgaller Kåbe Skrapgaller - Kåbex Specialgaller Kåbe Skrapgaller - Kåbex Specialgaller
 • Maskvidd: 43 x 5 mm (fri öppning).
 • Spännvidd: Max 800 mm i B-riktningen (höjd 25 mm).
 • Gallerstorlek: Måttbeställda max 1480 x 1000 mm (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas gallren i lämpligt stora delar. Lagerförda standardmått höjd 25 mm finns passande till lagerförda ingjutningsramar Kåbe 25RS. Det kan vara lämpligt att försöka kombinera ihop ett antal lagerförda standardgaller vid större ytor för snabbare leverans.
 • Gallerhöjd: 25 - 50 mm i 5 mm intervall.
 • Fri area: 50 %.
 • Bärstål: Plattstång 25 x 3 mm i B-riktningen.
 • Skraplist: Av stansade stålprofiler alternativt med skraplist av gummi för minskad halkrisk.
 • Rundstång: 4 mm.
 • Vikt: Cirka 22 kg/m² (höjd 25 mm) för galler med stålprofil.
  Cirka 24 kg/m² (höjd 25 mm) för galler med gummiprofil.
 • Ytbehandling: Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.

Kåbe Skrapgaller Rutgaller

 • Maskvidd: 31 x 9 mm (fri öppning).
 • Spännvidd: Max 1000 mm i B-riktningen (höjd 25 mm).
 • Gallerstorlek: Måttbeställda max 2000 x 1500 mm (A x B) i ett stycke. Lagerförda standardstorlekar finns passande till ingjutningsramar Kåbe 25RS.
 • Gallerhöjd: 20, 25, 30 och 40 mm.
 • Justerbarhetshöjd: 110 - 160 mm eller 135 - 210 mm från mark till överkant galler.
 • Fri area: 69 %.
 • Bärstål: Plattstång 2 mm i B-riktningen.
 • Tvärstål: Plattstång 10 x 2 mm i A-riktningen.
 • Kantstål: Plattstång 2 mm.
 • Vikt: Cirka 28 kg/m² (höjd 25 mm).
 • Ytbehandling: Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.
Kåbe Skrapgaller - Rutgaller Kåbe Skrapgaller - Rutgaller Kåbe Skrapgaller - Rutgaller

Kåbe Skrapgaller SM-galler

Kåbe Skrapgaller - SM-galler
 • Maskvidd: 35 x 12 mm (fri öppning).
 • Gallerstorlek: Måttbeställda max 1000 x 800 mm (A x B) i ett stycke. Lagerförda standardstorlekar finns passande till lagerförda ingjutningsramar Kåbe 25RS.
 • Gallerhöjd: 25 - 50 mm i 5 mm intervall.
 • Fri area: 60 %.
 • Bärstål: Plattstång 25 x 2 mm i B-riktningen.
 • Kantstål: Plattstång 25 x 2 mm.
 • Vikt: Cirka 16 kg/m².
 • Ytbehandling: Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.

Kåbe Skrapgaller Pressgaller

 • Maskvidd: 15 x 69 mm (fri öppning). Anmärkning: gallren tillverkas ej med sammanfallande tvärpinnar vid 2 eller flerdelat B-mått.
 • Spännvidd/last: Max 900 mm i A-riktningen vid belastning 500 kg på en tryckyta 50 x 50 mm. 2 tryckytor 50 x 50 mm från t.ex. en pallyft kan samtidigt belasta ett gallerelement om 900 x 1000 mm (A x B) vid körriktning i båda riktningarna.
  Anmärkning: välj om möjligt att installera ett gallerelement över flera upplag för ökad lastspridning.
  Exempel: 1st yta 2700 x 2000 mm (A x B) delas upp i 2 st gallerelement 2700 x 995 mm (A x B) med 2 st upplag c/c 900 mm längd 2000 mm i gångriktningen, B-riktningen.
 • Gallerstorlek: Måttbeställda max 3000 x 995 mm (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas gallren i lämpligt stora delar. Lagerförda standardmått finns. (Se tabell till höger)
 • Gallerhöjd: 25 - 50 mm i 5 mm intervall.
 • Fri area: 80 %.
 • Bärstål: Plattstång 25 x 2 mm i A-riktningen.
 • Tvärstål: Rundtråd.
 • Vikt: Cirka 27 kg/m².
 • Ytbehandling: Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.
Kåbe Skrapgaller - Pressgaller Kåbe Skrapgaller - Pressgaller Kåbe Skrapgaller - Pressgaller